MOTTO: "Hřebík, který čouhá, dostane kladivem."

Autorem veškerých kreseb na blogu je TARASKON.

Leden 2009

Keltské legendy - Král Artuš

4. ledna 2009 v 20:16 KELTOVÉ

Král Artuš

je legendární postavou britské mytologie. Je líčen jako ideál královského majestátu, jak v době válek, tak v době míru. Je ústřední postavou cyklu legend známých jako Artušovské legendy.
Král Artuš, narozen údajně v 5. století n.l., vládl svému dvoru na hradě Camelot se svou královnou Gueneverou. Jeho rádcem a pomocníkem byl kouzelník Merlin, též legendární postava těchto příběhů.
První zmínky o Artušovi se objevily v latinských spisech keltských mnichů a ve velšské básni, která vznikla kolem roku 600 n.l.
Legenda o králi Artuši byla ústně tradována bardy a potulnými pěvci keltských Velšanů.
Mnoho příběhů o něm pochází z díla Historia Regum Britanniae (Dějiny britských králů), které kolem roku 1136 sepsal Goeffrey z Monmouthu.
Legendy o králi Artušovi vyprávějí o činech rytířů Kulatého stolu a o hledání svatého Grálu.

Dodnes není jasno, zda Artuš či někdo, kým by mohla být legenda inspirována, skutečně existoval, nebo zda je jen mýtickou postavou dosazenou do historické doby. O jeho královském titulu se rovněž vedou spory. Nejstarší písemné záznamy ani žádné velšské texty se o tom, že by byl nositelem královského titulu, vůbec nezmiňují. Jeden z raných textů jej označuje jako dux bellorum ("válečný vůdce") a středověké velšské texty ho často nazývají ameraudur (v tehdejším významu "velitel"). Pravděpodobně byl Artuš keltským vůdcem, který se kolem roku 500 n.l. v jihozápadní Anglii ubránil nájezdu Sasů.