MOTTO: "Hřebík, který čouhá, dostane kladivem."

Autorem veškerých kreseb na blogu je TARASKON.

Červen 2010

ÚDĚL VÁLEČNÍKA

25. června 2010 v 16:43 | TARASKON |  BÁSNIČKY

S FLOTILOU DRAKARŮ JSME VYPLULI Z MLHY
V MÉ PRVNÍ BITVĚ ZTUHLY MI NOHY
TENHLETEN SOUBOJ VÍTĚZNĚ NESKONČIL
SOUPEŘŮM MEČ NÁHLE MŮJ ŽIVOT UKONČIL
POMALU STMÍVÁ SE - MÁM TOHO DOST
VALKÝRA VLÁČÍ MĚ ZA DUHOVÝ MOST
MOHUTNÝM POKŘIKEM VÍTÁ MĚ VALHALA
ZÁSTUPY HRDINŮ STOJÍ TU DOKOLA
KAŽDÝ DEN CVIČÍM SE V BOJOVÉM UMĚNÍ
TENHLE MŮJ OSUD ASI SE NEZMĚNÍ
VEČER ZAS UMÍRÁM - UŽ JE TO RUTINA
PROKLÍNÁM BOHY A HLAVNĚ ODINA
RÁNO ZAS OŽIJI PO BOKU DRUHŮ
NEMOHU DOČKAT SE SOUMRAKŮ BOHŮ

...JEN STÍN

25. června 2010 v 16:31 | TARASKON |  BÁSNIČKY
ŘÍTÍM SE SILNICÍ - POSPÍCHÁM K TOBĚ
PŘEHLÍD JSEM ZATÁČKU V TÉ POZDNÍ DOBĚ
NAJEDNOU NEVNÍMÁM - JSEM NAHOŘE ČI DOLE?
PŘED OČIMA BĚŽÍ ŽIVOT - SEŠ V HAJZLU TY VOLE!
SBÍRÁM SE TĚŽCE - JÁ UŽ SNAD NEVSTANU
PŘECE TO NEVZDÁM! K TOBĚ SE DOSTANU!
ČAS JAKO SPLAŠENÉ SPŘEŽENÍ BĚŽÍ
MÉ TĚLO ZA DRUHOU ZATÁČKOU LEŽÍ
SLÍBIL JSEM, ŽE BUDU NA VĚKY TVŮJ
VŠAK K TOBĚ SE DOPLAZIL UŽ JEN STÍN MŮJ

ZAS...

25. června 2010 v 16:27 | TARASKON |  BÁSNIČKY
ZAS ÚPLNĚK ZÁŘÍ NA NOČNÍ OBLOZE
ZAS MÁ DUŠE CÍTÍ SE SKLESLE A UBOZE
ZAS PODIVNÁ TOUHA TÁHNE MĚ VEN
ZAS PROKLÍNÁM NOC A VZÝVÁM DEN
ZAS POBĚŽÍM LESEM ZA UBOHOU KOŘISTÍ
ZAS DOZVÍM SE RÁNO O HRŮZNÉM NEŠTĚSTÍ
ZAS PO KRAJI ŠÍŘÍ SE PANIKA - DĚS
ZAS NĚKOHO ROZTRHAL TAJEMNÝ BĚS
ZAS BUDOU SE ODLÉVAT JEN KULKY STŘÍBRNÉ
ZAS BUDU SE MODLIT AŤ UŽ TO POMINE
ZAS NOCÍ SE ROZLÉHÁ PŘÍŠERNÉ VYTÍ
ZAS BUDU SI PŘÁT AŤ UŽ MĚ CHYTÍ

NEPOSLUŠNÝ

25. června 2010 v 16:24 | TARASKON |  BÁSNIČKY
SVRHLI HO NA ZEM BEZ VELKÝCH ROZPAKŮ
UŽ NEMÁ DOMOV NA BÍLÉM OBLAKU
DŘÍV BÍLÁ KŘÍDLA BARVÍ SE ČERNÍ
V NEBI SMÍ BYDLET JENOM TI VĚRNÍ
MARNĚ SE UTÁPÍ V NEZMĚRNÉM BOLU
VŽDYŤ JEHO CESTA UŽ VEDE JEN DOLŮ
BÝT MÁLO POSLUŠNÝ NE VŽDY SE VYPLATÍ
TEĎ UŽ HO PŘIJMOU JEN BRATŘI ROHATÍ

SMLOUVA

25. června 2010 v 16:21 | TARASKON |  BÁSNIČKY
DO TVÁŘE V ZRCADLE S ÚZKOSTÍ HLEDÍM
VIDÍM, JAK HRŮZOU SE DO ŠEDA MĚNÍM
CHTĚL JSEM MÍT BOHATSTVÍ - CHTĚL JSEM MÍT SLÁVU
PRO TROCHU POZLÁTKA ZTRATIL JSEM HLAVU
PERGAMEN PROKLETÝ JSEM PODEPSAL KRVÍ
ZA CIZÍ PENÍZE DOBŘE SE SLAVÍ
S ÚBYTKEM DNE KLEPU SE STRACHY
STÁLO TO ZA SLÁVU A ZA TY PRACHY?
PROČ JEN JSEM PODEPSAL TU SMLOUVU PEKELNOU
TEĎ K BOHU MODLÍM SE A PROSÍM NA KOLENOU
POZDĚ JE NA TO ZPYTOVAT SVĚDOMÍ
TO STRAŠNÉ POZNÁNÍ PLNÍ MI VĚDOMÍ
S ÚDEREM PŮLNOCI PĚST NA DVEŘE BUŠÍ
UŽ ĎÁBEL TU JE, ABY VZAL SI MOU DUŠI

HŘÍŠNÍK

24. června 2010 v 19:20 | TARASKON |  BÁSNIČKY

OD PRŮŠVIHU DO PRŮŠVIHU POTÁCÍŠ SE STÁLE
NA ŽEBŘÍČKU HŘÍCHŮ POSTUPUJEŠ DÁLE
ČINÍŠ JENOM ZLO - NIC TI NENÍ SVATÉ
V KLEPETECH TĚ VEDOU SNAD UŽ PO STOPÁTÉ
V BASE JSI SE NEPOUČIL - VRAH SE Z TEBE STAL
SLOVO LÍTOST NEZNÁŠ - SVÉ DUŠE SES VZDAL
ZABIL JSI I KAMARÁDA, KTERÝ TĚ PRÝ UDAL
NESLYŠEL JSI PROSBY - DÝKOU DO NĚJ BODAL
TAK DLOUHO JSI KLEPAL NA PEKELNOU BRÁNU
AŽ TI ĎÁBEL OTEVŘEL JEDNOHO DNE K RÁNU…

NEZVRATNÝ OSUD

24. června 2010 v 19:18 | TARASKON |  BÁSNIČKY
TMAVOOKÁ KRÁSKA NA HRANICI STOJÍ
PŘESTO, ŽE JE SVÁZANÁ VŠICHNI SE JÍ BOJÍ

RÁDA SE BAVILA - MÁLO SE KÁLA
S MAGIÍ PŘÍRODY ČASTO SI HRÁLA

NEDBALA NEVOLE POBOŽNÝCH ZÁSTUPŮ
CÍRKEVNÍ SOUD VŠAK PŘIŠEL JÍ NA STOPU

JEN RÁDA BOSÁ NA MÝTINĚ TANČILA
VŠAK NELIDSKÁ ZLOBA JÍ ŽIVOT UKONČILA

TEĎ TANČÍ PLAMENY NA DŘÍVÍ HRANICE
S NEZVRTANÝM OSUDEM ČARODĚJNICE

SPRAVEDLIVÝ

24. června 2010 v 18:47 | TARASKON |  BÁSNIČKY
PROCHÁZÍM SVĚTEM JIŽ NESPOČET STALETÍ
KDY PŘIJDU K VÁM NEMÁTE PONĚTÍ
LIDSTVO SE NEMĚNÍ - MARNĚ SE SNAŽÍ
ZA SVOJE SKUTKY V PEKLE SE SMAŽÍ
HROMADÍ BOHATSTVÍ - ŠKRÁBOU SE K MOCI
SVOU KOŘIST DOSTANOU - HORŠÍ JAK VLCI
I JÁ SE SNAŽÍM - VŠAK NENÍ SPĚCH!
ZÁSTUPY PROUDÍ NA DRUHÝ BŘEH
TIŠE SE SMĚJI TĚM LIDSKÝM SNAHÁM
NA JEJICH ŽIVOTY TAK SNADNO SAHÁM
MÁTE JEN JEDINOU ŽIVOTNÍ TRASU!
NA VŠECHNY DOJDE - KDE MÁM TU KOSU?

NOČNÍ MŮRA ?

23. června 2010 v 19:03 | TARASKON |  BÁSNIČKY
KAŽDOU NOC BUDÍM SE STRNULÝ HRŮZOU
STEJNÝ ZLÝ SEN K SMRTI MĚ DĚSÍ
DOLŮ NA NÁMĚSTÍ JSEM VLEČEN LŮZOU
KRAVATA Z KONOPÍ PŘEDEMNOU VISÍ
DAV KŘIČÍ ZBĚSILE ŽE PRÝ JSEM VRAH
AŤ NEJSEM NAŽIVU UŽ ANI DEN
Z TĚCH VZTEKLÝCH TVÁŘÍ JDE NA MĚ STRACH
POZDĚ MI DOCHÁZÍ ŽE TO NENÍ SEN

PROKLETÍ

23. června 2010 v 18:48 | TARASKON |  BÁSNIČKY
PŮLNOC UŽ ODBÍJÍ NA VĚŽI V KOSTELE
ODKLÁPÍM VÍKO SVÉ DŘEVĚNÉ POSTELE
KRADU SE VEN PŘES HŘBITOVNÍ ZEĎ
POD LAMPOU ZASVÍTÍ MÁ BLEDÁ PLEŤ
PAPRSKY SLUNEČNÍ JSOU NEPŘÍTEL MŮJ
VŠAK V TEMNOTĚ NOCI JSEM ZNOVU SVŮJ
CÍTÍM JAK OŽÍVÁM V TOM NOČNÍM CHLADU
NĚCO MĚ NUTÍ VZEPŘÍT SE HLADU
MUSÍM ZAS NAPÍT SE RUDÉHO NÁPOJE
ZŽÍRAVÁ TOUHA NEDÁ MI POKOJE
UKRYTÝ VE STÍNU SVOU KOŘIST CHYTÁM
TEĎ UŽ JSI MŮJ - DO UCHA TI ŠEPTÁM
VYPIJI TVŮJ POHÁR ÚPLNĚ CELIČKÝ
NEZBUDE V TOBĚ KROM POSLEDNÍ KAPIČKY
DALŠÍ NOC STEJNÁ JE - VYHNUTÍ NENÍ
UŽ NIKDY NESPATŘÍM TO SVĚTLO DENNÍ
CHTĚL BYCH ZAS VIDĚT SVOU POSTAVU V ZRCADLE
NECHCI UŽ HRÁT V TOM KRVAVÉM DIVADLE
JAK SAKRA ZBAVIT SE TOHOHLE PROKLETÍ
JENŽ NECHCE SKONČIT A TRVÁ UŽ STALETÍ

Posvátné stromy a rostliny

22. června 2010 v 22:47 KELTOVÉ
V životě Keltů hrály stromy velmi důležitou úlohu. Byly přímo předmětem zbožnění.
V hlubokých, odlehlých lesích a hájích se konaly důležité obřady a rituály keltských kmenů.
Posvátné háje tvořily duby a jasany, ale také tisy a javory.
Některé stromy se na určité věci nesměly používat. Např. vrba, jabloň a líska se nesměly pálit v ohni, zatímco dub, olše, bříza a jeřáb obecný ano.
Římané se obávali hlubokých temných lesů a druidů, kteří v posvátných hájích svolávali keltské kmeny k boji proti nim. To také bylo důvodem pro vypalování a kácení hájů římskými vojsky.
Stromy v dávných dobách také symbolizovaly vchod do jiných světů (podsvětí/zásvětí).
Posvátným hájům druidů se říkalo "Drunemetony". Nemetonem pak byla nazývána svatyně uprostřed posvátných hájů, kam směli pouze druidové. Keltové věřili v přírodní medicínu a posvátnou rostlinu jmelí. Je však nepotvrzeným mýtem nejznámější úloha druidů o sekání jmelí z dubových větví zlatým srpem. Na keltských nalezištích nebyl prozatím nalezen žádný zlatý srp, zatímco srp železný je při vykopávkách nalézán celkem běžně.
Strom pravděpodobně představoval spojení mezi světy, větve vyčnívají do nebe a kořeny sahají hluboko do země. Poskytoval přístřeší i potravu lesním tvorům. Představoval symbol dlouhého a zdravého života (je plodný a dožívá se vysokého věku).
Stromy vystupují velmi často v mnoha keltských bájích a legendách.

DUB - jeden z nejvýznamnějších keltských stromů.
Slovo "druid" pochází z keltského výrazu dair s významem dub. Velšské označení druida "Derwydd" znamenalo dubový muž.
Staré a silné dubové dřevo se používalo na vzácné předměty.
Žaludy sytily nejen zvěř (zvláště prase divoké - důležitý symbol keltské mytologie), ale i člověka. Rozkousané syrové plody dubů uvolňovaly látku, měnící vědomí.
Léčivé třísloviny z dubů se používaly u žaludečních a střevních potíží.
Z dubového dřeva se vyráběly věci, které byly často namáhány (lodě, vozy).
Dub byl pro svou statnost a rozložitost považován za ochranitelský (skýtal přístřešek jak před deštěm, tak před sluncem). Jeho dřevo se používalo i na stavbu hrobek.
Dub se odrážel i v keltských jménech, např. Dervius, Derva, Dervaci.

JMELÍ - nebylo hojné všude, o to více se uctívalo. Parazitovalo především na listnatých stromech (dubech, jabloních, vrbách, topolech).
Sklízelo se srpem jednou ročně v den šestého úplňku, kdy prý byla jeho moc nejsilnější. Druidové jmelí odřezávali a zachytávali do bílých šátků, aniž by spadlo na zem. Jmelí vyrostlo na stromě, aniž by se dotklo země, a při sklizni, aniž by se opět dotklo země, se dostalo k lidem.
Větvička jmelí se pokládala kolem rohů a jiných částí zvířat při posvátných obřadech.
Hojně se využívalo i v léčitelství. Nejčastěji k umrtvení. Druidové učili, že jmelí je protijedem na všechny jedy a přináší vyléčení a plodnost. V moderní medicíně se jmelí využívá při těžkých poruchách krevního oběhu. Jmelí brání buněčnému bujení, tlumí úzkost a bolest.
V jiných mytologiích a kulturách mělo jmelí spíše špatnou pověst (viz starogermánská sága o Lokiho lsti).
V keltské mytologii bylo však symbolem léčitelství, plodnosti a ochrany.
Jako ochranné kouzlo se větvičky jmelí zavěšují v domácnostech o Vánocích dodnes.

TIS - tento strom byl pro své vlastnosti považován za posvátný v mnoha kulturách.
Může dosahovat velmi vysokého věku (až 2000 let). Jeho dřevo je odolné, tvrdé a přitom pružné. Výborně se hodí na výrobu zbraní.
Celá rostlina je jedovatá, obsahuje silné toxiny, a dokonce může v horkých dnech uvolňovat i omamné výpary (zprostředkování mezi zdejším a oním světem).
Z jeho dřeva se vyráběly talismany a byla mu přisuzována mohutná léčivá a ochranná síla.

JABLOŇ - symbol života, nesmrtelnosti. Je to strom, spojovaný s jiným světem. Jabloňový ostrov - Avalon - galsky Aballone, je místem posledního odpočinku legendárního Artuše.

Rostliny, spojované s druidy:
- jmelí bílé: "druidská větvička"
- střemcha hroznovitá: "druidský strom"
- kustovnice: "druidská nit"
- vlaštovičník: "druidské mléko"
- pýchavka: "druidské vejce"
- borůvka: "druidská bobule"