MOTTO: "Hřebík, který čouhá, dostane kladivem."

Autorem veškerých kreseb na blogu je TARASKON.

Červenec 2010

KŘIŽÁKOVA MODLITBA

28. července 2010 v 18:12 | TARASKON |  BÁSNIČKY
LORDE MŮJ, PROSÍM TĚ, SEŠLI MI ZNAMENÍ
ABYCH DAL KLID ZTRÁPENÝM DUŠÍM
ZDA TVOJÍ VŮLÍ JE KRVAVÉ BĚSNĚNÍ
ZDA TVOJE PŘÁNÍ VŽDY SPRÁVNĚ TUŠÍM

PROSÍM TĚ, OTČE, ULEV MI TROCHU
AŤ VNOCI NESLYŠÍM RANĚNÝCH VZLYKY
AŤ NEMUSÍM BOJOVAT V KRVAVÉM ROUCHU
KÉŽ NECÍTÍM ŽAL JAK BODNUTÍ DÝKY

MODLÍM SE, PANE, NA KOLENOU KLEČE
POMOZ MI, PROSÍM, S MÝM HOŘKÝM TRÁPENÍM
PROČ JEDINÝM ŘEŠENÍM JE SÍLA MEČE?
PROČ NA VŠECHNY PROSBY ODPOVÍŠ MLČENÍM?

VYSLECHNI, BOŽE, MODLITBU HOROUCÍ
SMÍME UŽ ODLOŽIT ZBRANĚ I ZBROJ?
ZAŽEHNEJ PROSÍM MÉ POCHYBY ROSTOUCÍ
JE TAHLE VÝPRAVA SPARVEDLIVÝ BOJ?

JEZDCI

28. července 2010 v 18:10 | TARASKON |  BÁSNIČKY
PROHNILÝM SVĚTEM NASÁKLÝM NEŘESTÍ
PROJÍŽDÍ SKUPINA TAJEMNÝCH JEZDCŮ
NIKOHO Z POCESTNÝCH BEZ TRESTU NEPUSTÍ
NA TVÁŘI VÝRAZY ZAVILÝCH LOVCŮ

ZA NIMI ZŮSTÁVÁ ZKÁZA A PLÁČ
OZVĚNA NESE RYK VÁLEČNÉ VŘAVY
LIDÉ SE PTAJÍ, CO PRÝ JSOU ZAČ?
PROČ PŘI JEJICH PŘÍJEZDU ZMÍRAJÍ DAVY?

TU ODVĚTIL JEZDEC NA NEJTMAVŠÍM OŘI
- NÁŠ PÁN SE HNĚVÁ A SESÍLÁ ZATRACENÍ
PRO LIDSKOU ZKAŽENOST TEĎ TYHLE DOMY HOŘÍ
A MY JSME JEN NÁSTROJ K VAŠEMU NAPRAVENÍ -

DÁL JEDOU ČTYŘI JEZDCI ZEMÍ
PO KRAJI ŠÍŘÍ SE MRAZIVÝ CHLAD
LIDI TU STOJÍ VŠICHNI HRŮZOU NĚMÍ
A JMÉNA JEZDCŮ ZNÍ - MOR, SMRT, VÁLKA A HLAD


PŘEVOZNÍK

27. července 2010 v 19:54 | TARASKON |  BÁSNIČKY
PŘICHÁZÍM NA BŘEH MOHUTNÉ ŘEKY
BLÝSKAVÝ PENÍZEK STUDÍ MĚ V DLANI
PŘIPLOUVÁ ČLUN SCHÁTRALÝ VĚKY
KOSTLIVÝ PŘEVOZNÍK NAD VESLY SE KLONÍ
NA DRUHOU STARNU VEZE MĚ TIŠE
ZDE POSTRÁDÁM VOLNOST ŠIROKÝCH PLÁNÍ
MÁM ROZMNOŽIT PODDÁNÉ HÁDOVI ŘÍŠE
PŘED TEMNÝM BOHEM MÁ HLAVA SE SKLONÍ
V PODSVĚTÍ DOZVÍM SE - TAM HLUBOKO DOLE
NA JAKOU STRANU TEĎ VÁHY SE SKLÁNÍ
BUDE TO TARTAR ČI ELYSEJSKÁ POLE?
MÁM JEŠTĚ NADĚJI? NEBO UŽ JE PO NÍ?

NEMESIS

27. července 2010 v 19:51 | TARASKON |  BÁSNIČKY
NEUJDEŠ TRESTU - I KDYŽ SE SNAŽÍŠ
UTÍKÁŠ S NÁMAHOU - SKORO SE PLAZÍŠ
ŠPATNÝMI SKUTKY DUŠI JSI ZAPLNIL
TEĎ SE VŠAK TVŮJ OSUD ODPLATOU NAPLNIL
MARNĚ SE SNAŽÍŠ VYKROUTIT Z TRESTU
ROZSUDEK BOHYNĚ UŽ URČIL TI CESTU
SPRAVEDLIVÝ HNĚV POHÁNÍ JÍ VPŘED
DOSTIHNOUT VINÍKA RYCHLE A HNED
POMSTÍ SE KAŽDÉMU - I TY TO POZNÁŠ
KE ZLÉMU ČINU BRZY SE DOZNÁŠ
PRO TVOJE HŘÍCHY UŽ DRŽÍ TĚ ZA PATY
NEZDOLNÁ BOHYNĚ TRESTU A ODPLATY

RYBÁŘ

26. července 2010 v 21:20 | TARASKON |  BÁSNIČKY
VYPLUL JSEM S LOĎKOU ZA ÚLOVKEM DENNÍM
DLOUHÝ DEN NA MOŘI KRÁTÍM SI SNĚNÍM
VŠAK PROCITÁM NÁHLE A PTÁM SE SÁM SEBE
PROČ ZLOVĚSTNĚ TEMNÉ JE CELIČKÉ NEBE
LEDOVÝ VÍTR MĚ DO TVÁŘÍ ŠLEHÁ
MRAZIVÝ CHLAD MI PO ZÁDECH BĚHÁ
VLNY SE ZVEDAJÍ - VODA SE PĚNÍ
V OŽIVLOU NESTVŮRU MOŘE SE MĚNÍ
TO ASI POSEIDON SE PRO NĚCO HNĚVÁ
POVĚSTNÝ TROJZUBEC K NEBESŮM ZVEDÁ
TISÍCE BLESKŮ BIČUJÍ OBLOHU
KRUTÉMU OSUDU VZEPŘÍT SE NEMOHU
MĚL JSEM MU DO CHRÁMU PŘINÉST VÍC OBĚTÍ
POZDĚ JE LITOVAT POZNÁVÁM VZÁPĚTÍ
NESLYŠÍM VLASTNÍ ŘEV V RACHOTU HROMŮ
SNAD BŮH SE SMILUJE A JÁ VRÁTÍM SE DOMŮ