MOTTO: "Hřebík, který čouhá, dostane kladivem."

Autorem veškerých kreseb na blogu je TARASKON.

Leden 2011

ÚTĚK DO KRAJINY SNŮ

13. ledna 2011 v 19:05 | TARASKON |  BÁSNIČKY
RÁD UTÍKÁM DO KRAJŮ KDE HRANICE REALITY
STÍRÁ SE S HRANICÍ FANTAZIE
DO KRAJŮ, KDE S VÁŠNÍ MĚNÍM SVÉ IDENTITY
PŘED VŠEDNOSTÍ DNŮ MÁ MYSL SE SKRYJE

TAM NECHÁVÁM NÉST SE NA KŘÍDLECH PEGASŮ
A VOLNĚJI UŽ NEMŮŽE MI BÝT
CHLADIVÝ VÍTR VANE MI DO VLASŮ
A JÁ CÍTÍM NA DUŠI KLID

MŮŽU BÝT KÝMKOLI, JAK PRÁVĚ SE MI ZLÍBÍ
SVĚT BEZBŘEHÉ FANTAZIE NEMÁ CHYBU JEDINOU
VE SVĚTĚ DOBRODRUŽSTVÍ MĚ VÍC A VÍC SE LÍBÍ
TAM JÁ VŽDYCKY ZVÍTĚZÍM, TAM VŽDY BÝVÁM HRDINOU

DO ČASU VŠEDNÍHO UŽ MÍŇ A MÍŇ SE VRACÍM
DÁL UTÍKÁM DO KRAJINY SNĚNÍ
A S REALITOU KRUTOU TU POSLEDNÍ NIT ZTRÁCÍM
TEĎ KRAJINA SNŮ MĚ LAPILA ZCELA A JÁ UŽ CHCI ZŮSTAT V NÍ

ŠPATNĚ VYLOŽENÝ SEN

11. ledna 2011 v 20:52 | TARASKON |  BÁSNIČKY
TĚŽKÉ ŠEDÉ MRAKY NA OBLOZE SLUNCE SKRYLY
DIVOKÉ SNY O ZÁPLAVÁCH DO MYSLI SE NAVŽDY VRYLY
PROUDY VODY Z NEBES SE ŘINOU
NEPŘEŽIL NIKDO, TAK ČÍ JE TO VINOU?

MÁM STRACH A MALÁ DUŠIČKA JE VE MNĚ
JSEM OPRAVDU JEDINÝ, KDO TU PŘEŽIL A MÁ VOR?
JEN VODA A VODA, NIKDE KOUSEK SUCHÉ ZEMĚ
ZDÁ SE MI TO NEBO NE? JAKO BYCH SLYŠEL ANDĚLŮ CHÓR

UŽ VÍM, CO TY SNY ZNAMENALY, A PROČ NEPŘEŽIL ŽÁDNÝ TVOR
VŠAK POCHOPIL JSEM ŠPATNĚ, KDYŽ JSEM ZAČAL STAVĚT VOR
TEĎ VÍM, PROČ PODIVNÉ SNY O POTOPĚ MI NEDÁVALY KLID
ŽEL V TOM SNU MI NIKDO NEŘEK, ŽE TO ARCHA MĚLA BÝT

CHUDÍ RYTÍŘI KRISTA

6. ledna 2011 v 20:32 | TARASKON |  BÁSNIČKY
BÍLÉ PLÁŠTĚ S RUDÝM KŘÍŽEM NA DESÍTKÁCH HRANIC HOŘÍ
SYMBOL STATEČNOSTI S CEJCHEM KACÍŘSTVÍ SE RYCHLE BOŘÍ

HRDOST, ČEST, ŠLECHETNOST A VÍRA, JSOU JEN SLOVA, CO SE V POPEL MĚNÍ
KDYŽ SE POLITICKÁ VŮLE MOCNÝCH ZE DNE NA DEN V PODLOU ZRADU ZMĚNÍ

DO POSLEDNÍHO RYTÍŘE I S VELMISTREM ŘÁDU, NESCHOVÁ JE PEVNÝ HRAD
NIKDO NENÍ UŠETŘEN A MODLITBA NEPOMÁHÁ, UŽ JE ČEKÁ MISTR KAT

SLIČNÉMU KRÁLI JEJICH SLÁVA NENÍ VHOD, PENÍZE A MAJETEK JIM ZÁVIDÍ
PRO MOC A BOHATSTVÍ, PRO PANSKOU PÝCHU, MOCNÝ ŘÁD ZNIČIT SE NESTYDÍ

ZPEČETĚN JE JEJICH OSUD PÁTKEM TŘINÁCTÉHO
A NENÍ NIKOHO, KDO BY JIM POMOHL A OCHRÁNIL OD VŠEHO ZLÉHO

TAK Z HRDÝCH, STATEČNÝCH KRISTOVÝCH RYTÍŘŮ
ZŮSTAL UŽ JEN HLOUČEK ZLOMENÝCH KACÍŘŮ…