MOTTO: "Hřebík, který čouhá, dostane kladivem."

Autorem veškerých kreseb na blogu je TARASKON.

Duben 2011

POUTO

6. dubna 2011 v 19:13 | TARASKON |  BÁSNIČKY
Rozkvetlo poupě plané růže rudé uprostřed záhonu plevele a trní
Do širého okolí ta růže voněla, až motýlka zlákala tou omamnou vůní

Byl sveden touhou po nejsladším nektaru, jaký kdy v životě pil
Zmámeně létal kol jejího květu, jen pro tuhle jedinou růži teď žil

Však jednoho rána, když letěl zas za ní, nalezl její místo prázdné
A nešťastně létal okolo záhonu, když náhle byl chycen do síťky zrádné

Pro prchavou potěchu byl krásný květ ulomen a motýlek zbaven života rázem
Pouto těch dvou se ztratilo zcela, než stačila dopadnout slzička na zem

Teď za sklíčkem v rámu je motýlek vystaven, se špendlíkem v neživém těle
A květ růže plané ve váze zdobené umírá dlouze, dlouze a osaměle...