MOTTO: "Hřebík, který čouhá, dostane kladivem."

Autorem veškerých kreseb na blogu je TARASKON.

Leden 2014

Vraní zakrákání

20. ledna 2014 v 20:01 | TARASKON |  BÁSNIČKY
Já z krčmy se potácel až někdy k ránu,
podél zdi starého zbořeného krchova.
Tu náhle jsem zaslechl zakrákat vránu
od jámy, kam zítra se nebožtík pochová.

Od země u nohou mlha se plazí;
po nebi táhnou se potemnělé mraky.
Pohlédnu ke hrobu - v srdci mě mrazí,
stojí tam postava s planoucími zraky.

Zpod kápě černé své bělostné zuby cení
a paži pozvedá v hrozivém gestu.
Hlava mokem zpitá se ve střízlivou mění,
na úprk dávám se přes polní cestu.

V bezpečí domova, když nastane už den,
sám sobě se zasměju a kroutím hlavou.
Noční přízrak mám jenom za děsivý sen
a na další džbánek mám zase chuť zdravou.

Mě navečer ke krčmě zas nohy mé nesou,
však další krok udělat teď něco mi brání.
Pak pohlédnu k hřbitovu a ruce se třesou;
zpět k domovu vrátí mě zakrákání vraní.