MOTTO: "Hřebík, který čouhá, dostane kladivem."

Autorem veškerých kreseb na blogu je TARASKON.

Září 2014

Krev není voda

26. září 2014 v 14:49 | TARASKON |  BÁSNIČKY
Ve skrytu stínů chodívám po hraně,
kráčím tu po té, tu po oné straně.
Koho že skrytá tvář dnes zaplatí mi více?
Oddanost mou získá si za blýskavé mince.

Tajná zpráva, ukrytá za voskovou pečetí,
něčí osud nad ránem mojí rukou zpečetí.
Tu lahvička s utrejchem, tu nabroušený nůž;
obchodník, žebrák, pán či kmán - dítě, žena, muž.

Má víra je stálá a nezviklá ji vůbec nic,
a z mé práce kruté mi nikdy nepobledne líc,
však jednou i má tvář se v bílý mramor promění,
když nad hlavou bratrovou zřím červené znamení.

Žel v dodržení zakázky leží pověsti základ;
kdo asi na mě ustrojil ten zlomyslný úklad?
Já však své pověsti se vzdám - v cárech leží dohoda,
vždyť každý přece dobře ví, že krev není jen voda!

Rytíři

11. září 2014 v 19:39 | TARASKON |  BÁSNIČKY
My stojíme pevně, vždy za svým králem,
válečný pokřik dnes nese se sálem.
Nikdy spokojení jen s pouhým málem;
rytířská přísaha zavazuje.

Zakutí v oceli neuhnem' stranou,
i kdyby cíl vedl pekelnou branou.
Bojovou vášní už oči nám planou;
sláva a čest nám teď přikazuje.

Hradby pod náporem moci se boří,
obzor už plameny rudými hoří.
Do srdcí rytířů meče se noří;
útroby do uzlů strach svazuje.

Padá druh za druhem v gejzíru krve,
důvod už nezdá se správným jak prve.
Poslední stojící z hrudi zbraň vyrve;
smrtka už zuby své ukazuje.