MOTTO: "Hřebík, který čouhá, dostane kladivem."

Autorem veškerých kreseb na blogu je TARASKON.

KELTSKÉ SYMBOLY * SYMBOLIKA ZVÍŘAT

22. června 2015 v 21:56 | Taraskon |  KELTOVÉ
Schopnosti zvířat, jako létání, plavání, rychlý běh, lidem naháněly strach, ale zároveň lidé tyto vlastnosti obdivovali. Lidé si toto chování vysvětlovali ve spojení s jinými světy, např. jako posly bohů, jako jejich vtělení apod.

BERAN - je spojován s keltským bohem Teautatem, později se Teutatovým atributním zvířetem stal kanec.

DRAK - symbol strážce, válečné moci, hrdinství. Drak, chrlící oheň, má u Keltů roli strážce.
U Velšanů symbolizuje vyobrazení dvou bojujících draků (červený - Velšský; žlutobílý - Anglosaský) válečnou moc Velšanů, kteří od 4. století čelili pronikání Anglosasů z východu.
Dva bojující draci vystupují i v jedné ze ság o Merlinovi (velšsky Mirddinovi).

HAD - hadí schopnost obnovy (svlékání z kůže) je symbolem znovuzrození, obnovy. Jeho tvar pak připomíná penis nebo pupeční šňůru, což jsou zase symboly plodnosti. Jejich jed nahání strach, ale může být rovněž (stejně jako sliny psa) symbolem léčení.
Had má mnoho rozmanitých vlastností a je přiřazován k božstvům, která jsou spojena s kultem země, plodnosti a léčení. Někdy je také had symbolem hlídače (ochránce) a často střeží vchod do jiného světa.
Had žije podle ročních období. V zimě se stahuje pod zem, a když je teplejší období, vylézá opět ze země, tedy z oblasti neživého, a tak si udržuje spojení s podsvětím. Je proto také často označován jako bůh podsvětí (zásvětí), který oplodňuje mateřskou bohyni, v podobě koně.
Had díky dvojznačnosti jeho jedu, který léčí i zabíjí (dualita život/smrt), odpovídání základní keltské myšlence, o nepomíjivé přírodě a o bozích, kteří tvoří i ničí současně.

JELEN - přiřazuje se ke keltskému bohu Cernunnovi - zvaném také jelení bůh nebo bůh pastýřů, který nosí paroží. U Galů je jelen pánem zvířat a také pánem bujného, tajemného lesa. Jelen vládne nad plodností, obnovováním, nadbytkem.
Jelení paroží symbolizuje mimo jiné stromy. Rytmus růstu paroží odpovídá rytmu vysévání a sklízení zrna. Zrno se zase považuje za důkaz života po smrti. Paroží je spojováno s ženským principem (forma V), výrůstky na paroží pak s mužským principem.

KANEC - od 3. století atribut boha Teutata. Symbol války díky své přirozené útočnosti. Zosobnění dravé síly, odvahy, bojovnosti, bojového zápalu (vlastnosti, ctěné muži-válečníky).
Přiřazoval se i bohu lesa Esusovi. Následně byl patronem dřevorubců. Vztah k lesu je silný, protože se kance živí plody jednoho z uctívaných stromů, dubu. Byl symbolem plodnosti, která se vyznačuje větší odvahou u válečníků.
Maso prasete je symbol pohostinnosti, hodování a hýření. Pro Kelty bylo vepřové slavnostním pokrmem. Jedlo se proto, aby se prase mohlo znovu narodit a opět sníst. Pokrm na pohřebních hostinách, jako doprovod na onen svět.
Prase je zárukou věčně mladého, zdravého a bezstarostného života.
Často doprovázejí vládce z jiného světa. Nesmrtelná prasata mohla dle pověstí přinést štěstí, ale i neštěstí.

KRÁVA - ztělesnění Velké mateřské bohyně, např. Damona, uctívaná v Galii. Její jméno znamená v překladu "veliká kráva" nebo bohyně Boand ("kráva-bílá-bohyně"), uctívaná v Irsku.
Kráva symbolizuje znovuzrození, plodnost, sílu.

KŮŇ - průvodce bohů a symbol různých božstev. Byl zasvěcován bohům jako Belenus, Macha, Rudiobus. Je to znak slunce, který je spojen i s vodním kultem.
Vyobrazení kobyly symbolizuje koňskou bohyni Eponu (keltsky ekwos = kůň).
Vlastnosti, které se koním připisují, jsou rychlost, krása, sexuální činnost, plodnost. Kůň je symbolem pohybujícího se života. Spojení s matriarchátem, plodností a bojovou silou je patrné hlavně v božstvu Macha - irská bohyně války.

MEDVĚD - symbol síly a odvahy.
Životní cyklus medvěda se dělil na dvě poloviny (zimní spánek), stejně jako vegetační období roku (léto/zima). Medvěd se ukládal ke spánku, aby se počátkem vegetačního období v přírodě opět probudil (lze chápat jako znovuzrození, a tím i nesmrtelnost). Je možné, že medvědí amulety byly do hrobů mrtvým dávány jako symbol víry ve znovuzrození.

PES - průvodci ženských i mužských božstev. Ženská stránka symbolizuje plodnost, uzdravení (lízání ran), lásku k dětem. Mužská stránka symbolizuje lov, boj a smrt. Strážci, ochranná zvířata tohoto i onoho světa.
Keltové obdivovali psí sílu, bojovnost a statečnost. Schopnost ohlídat pána i jeho stáda. Upozornit na nebezpečí. Ctili jejich oddanost a věrnost.
V keltské mytologii má vlk podobné postavení jako pes. Staroirské slovo pro vlka bylo "cuallaich", tj. "divoký pes".

HUSA - díky své bojovnosti byla spojována s válečníky. Doprovázela bohy války. Bylo to posvátné zvíře, které se nesmělo jíst.

JEŘÁB - zdobili se jím helmy, štíty, zbraně, nesl tedy symbol válečnictví. Mohl přinést štěstí bojujícím, ale mohl bojovníkovi sílu i vzít. Byli též symbolem lakomství.

KOHOUT -posvátné zvíře, které v některých oblastech Keltové nejedli. Zvěstovatel nového dne, symbol radosti z lásky a ze života, symbol plodnosti. Pověstná a přirozená bojovnost kohouta ho učinila symbolem boje.
Kohout je dnes erbovním znamením Francie - galský kohout.

LABUTĚ - labutí páry v přírodě žijí společně po celý život, jsou tedy symbolem pro lásku. Barva jejich peří symbolizuje čistotu. Jsou také ptáky, lákajícími do jiného světa. Jedna ze zásvětních podob mateřských bohyní.

OREL - přisuzovala se mu moudrost a věštecké schopnosti. Svým rozpětím křídel dával pocit síly, patřil ke zvířatům, která zdobila helmy válečníků.

SOVA -je ptákem, žijícím v uctívaném lese, a který se dobře vyzná především v noci (keltské počítání dnů vychází z noci). Sova proto byla významným symbolem, vyskytujícím se hojně na různých předmětech, jako šperky, kotlíky apod. Velké soví oči byly symbolem Velké matky.

VRÁNA, HAVRAN - u irských bohyní (např. Badb, Macha, Morrigán) symbolizovaly válku a věštění smrti.
Havran byl nejtypičtějším zvířetem pro velšského boha Brana, jehož jméno doslovně znamená "havran". Z ženských bohyní, spojovaných s havranem, to byla Branwen (sestra Brana). Její jméno znamená "bílá vrána".
Vrána či havran také doprovázejí galskou Eponu nebo Sucella.

LOSOS - nejdůležitější jídlo u ostrovních Keltů. Vyobrazení lososa se objevuje na kotlících, kamenech, mincích, atd. Spojen s vodním kultem, případně i léčivými prameny. Ryby putují mezi světy, podobně jako se lososy vrací do svých trdlišť. Nositelé duší do zásvětí.
Irové i Velšané znali moudrého lososa, který pamatoval veškeré dění světa.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama