MOTTO: "Hřebík, který čouhá, dostane kladivem."

Autorem veškerých kreseb na blogu je TARASKON.

Únor 2016

Keltské symboly - předměty

28. února 2016 v 12:44 | TARASKON |  KELTOVÉ
AMULET
Předmět, který měl zajistit ochranu před působením zlých sil, před návštěvami ze zásvětí, před smrtí, nebo naopak zajisti přízeň bohů, plodnost, zdar v konání.
Amulet mohl být vyroben třeba z kamene, hlíny, drahých kovů, železa, bronzu, skla, jantaru, kosti, rohoviny (vybraný materiál a jeho následný tvar měly významnou úlohu). Jiné amulety mohly být přímo z neopracovaného přírodního útvaru, jako třeba kančí kly, zuby šelem, ulity měkkýšů, paroží, rohy, úlomky pryskyřice apod.
Amulet mohl být symbolem určitého božstva (bota - ženský sexuální symbol, kanec - posvátné totemové zvíře, kůň - posvátné totemové zvíře, oko - měsíční kult, kolo - bůh oblohy a hromu), nebo mít obecný ochranný charakter.

JABLKO
Jeden z obecných symbolů zásvětí či smrti a znovuzrození. V mnoha legendách a ságách vystupuje jablko, jabloňová větévka, Avalon ("ostrov jabloní"), apod.
Dodnes se na Štědrý večer rozkrajuje jablko, kde zdravý a kompletní jádřinec - hvězdička - značí symbol života a křížek, či jinak neúplný jádřinec je symbolem smrti.

KAMENY
Důležitá přírodnina na výrobu zbraní, obydlí, kultovních míst (dolmeny, menhiry) a předmětů. Kameny, podobně jako stromy mohly provázet lidi v nejdůležitějších etapách života: narozením, zráním (hrou), obnovou (spánkem), léčením, plodností a radostí, smrtí (náhrobky). Kameny ve tvaru falu byly spojovány s kultem plodnosti

KOTEL
Obětní, pohřební i votivní nádoba s hlubokou symbolikou. Ceněný majetek. Pravděpodobně jistá podoba se středověkým artušovským svatým grálem. Pro svou mnohostrannost využití (příprava a uchovávání pokrmů, ukrývání pokladů, vzývání mrtvých na posvátném pohřebišti) se stal kotel symbolem nadbytku, pohostinnosti, obnovy/vyléčení, omlazení, znovuzrození, moudrosti. Bez kotle se neobešla žádná keltská domácnost, knížata, králové, ale ani druidové a bohové. Kolem kotle se scházela celá společenství; v tomto ohledu nahradil kotel starší symboliku ohniště. Kotle spojují životadárné prvky oheň a vodu. Byly pokládány za božskou formu, ze které, jako z klína mateřské bohyně, vzniká život, který tato bohyně může zase zničit.

LYRA/HARFA
Lyra se označovala jako "dřevo radosti" s nejméně třemi melodiemi: smíchem, vzdycháním a ukolébáváním (tři vlastnosti harfeníka: přinášet smích, slzy a spánek. Harfa se stala symbolem nesmrtelnosti duše. V Irsku se harfa stala oficiálním národním emblémem.

ROH
Sjednocuje ženský a mužský princip. Symbol bojovnost, plodnosti a rozmnožování. Roh hojnosti obsahuje dary mateřské bohyně. Pití z rohů symbolizuje obnovení a oživení životních sil. Rohy nejrůznějších zvířat zdobili Keltové své helmy.

TORQUES
Nákrčník z železa, bronzu, zlata, spletený z několika pramenů. Koncové knoflíky se zpracovávaly do nejrůznějších podob. Nákrčník nosili muži i ženy. Předpokládá se, že měl znázorňovat měsíc. Původně symbolizoval sílu, moc a ochranu. Oblíbený votivní dar bohům. Posléze se z něj stal šperk, ozdoba.


TRIQUETRA
Pochází z latiny tri - tři, a quetrus - roh. Magický symbol, pravděpodobně značící neoddělitelné spojení tří prvků. V keltské kultuře byla trojka velmi silným symbolem. Spojení tří prvků může značit: narození-život-smrt; minulost-současnost-budoucnost; začátek-střed-konec apod.


TRISKELION (TRISKELE)
Tříramenný spirálový sluneční symbol indoevropského původu. Pochází z řeckého "trojnohý" - skládající se ze tří ohnutých lidských nohou (znak ostrova Man), nebo ze tří do sebe zapadajících spirál.

Jak nakreslit keltský uzel

27. února 2016 v 22:20 | TARASKON |  KELTOVÉ
Ať už byly uzly vymyšleny jakoukoliv kulturou, ať už měly význam symbolický, magický či jen zdobný,
fascinují nás dodnes. Pravdou je, že v keltské kultuře bylo uzlů využíváno hojně.
Byly jimi zdobeny kamenné desky, dřevěné sloupy, kříže, knižní vazby i šperky,
což dokládají archeologické nálezy na mnoha místech.
Vynechme nyní historii, a teorie o vzniku propletených vzorů, a pojďme se těšit z prostého tvoření: