MOTTO: "Hřebík, který čouhá, dostane kladivem."

Autorem veškerých kreseb na blogu je TARASKON.

Říjen 2017

Strašidelný výlet

10. října 2017 v 16:42 | TARASKON |  BÁSNIČKY
Mýtinu ozáří luna bledá;
z dálky se ozývá rykot kančí.
Z tvých očí mlha se zvolna zvedá;
uprostřed palouku víly tančí.

Když půjdeš tiše a nastražíš sluch,
uvidíš pod stromy skřítky lesní.
Nad slizkým močálem vznáší se duch;
ve strži za lesem děsy běsní.

Tam kde noc dobrou dává nám liška,
když dojdeš tam, a nebudeš se bát,
uvidíš na mechu baziliška,
napůl kohout je to a napůl had.

Cestou kolem vršku popravčího
vzduchem se prohání přízrak divý.
Ochranné říkání umlčí ho!
Copak je? Nějak jsi v tváři sivý.

Bezhlavý rytíř se zalyká zlostí,
hlava podpaží mu v rozhledu brání.
Za plotem sbitým jen z lebek a kostí
čarodějnice sbírá oka vraní.

Chlad noci zmrazil ti dech i tvé kosti;
netopýr nutí tě k utíkání.
Upír se ukládá do rodné prsti;
mnoho už nezbývá do svítání.

Přízeň bohů

10. října 2017 v 16:38 | TARASKON |  BÁSNIČKY
V šumícím háji teď tiše stojím;
prastaré válečné bohy vzývám.
Sílu a rozum dnes v boji spojím;
démonům smrti na pozdrav kývám.

K nebesům posílám tichou píseň;
tajemné runy o přízeň prosím.
Mou duši nesevře žádná tíseň;
nepřátel přesilu mečem zkosím.

Posvátný oheň mi v srdci plane;
krvavou obětí vzdám bohům dík.
Co mám dnes v osudu, ať se stane;
krví svou mou sílu posvětí býk.

Do plachet příznivý vítr vane;
dunění rohů už nese se z hor.
Zuřivost válečná ve mně vzplane;
kéž při mně dnes stojí samotný Thor.